دوشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۴

يكي كاشت و خدا كند ديگران برداشتي درست داشته باشند .


تابوت حاوی پيکر خانم «روزا پارکس» مدافع معروف و برجسته حقوق مدنی و
انسانی اقليتها در آمريکا، اکنون، در تالار مدور «روتاندا» در ساختمان کنگره آمريکا، برای ادای احترام عموم قرار داده شده است.
مطلب كاملتر به زبان انگليسي از ويكي پديا

هیچ نظری موجود نیست: