پنجشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۲


معضل قاچاق كودكان به بريتانيا
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، يونيسف، می گويد هر ساله هزاران کودک از آفريقا، آسيا و اروپای شرقی برخلاف ميل خود به بريتانيا قاچاق می شوند. از اين کودکان به عنوان کارگر ارزان و در تجارت جنسی استفاده می شود. يونيسف در گزارشی آورده که کودکان قاچاق شده وادار به فحشاء می شوند همينطور بدون پرداخت دستمزد از آنان به عنوان خدمه در منازل استفاده می شود و دربرخی موارد هم مجبور به شرکت در جرائم کوچک می شوند.ادامه

هیچ نظری موجود نیست: