یکشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۲


پشيمان از بازگشت


 دهها تن از پناهجويان افغان که در طول بيش از يک سال گذشته از کشور های مختلف به کشور شان بازگشته اند، با تجمع در مقابل وزارت امور مهاجرين افغانستان در کابل، از دولت خواستند که به مشکل بی سرپناهی آنان رسيدگی کند.ادامه

 

هیچ نظری موجود نیست: