دوشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۲


اخرين تصميمات در مورد اعتصابيون


اخرين خبرهاي گزارش شده از متحصنين حكايت از ديدار يكي از پناهجويان به عنوان نماينده با رياست كميسارياي پناهندگي( pascal smet )دارد.دراين ديدار آقاي پاسكال صحبت از حق اعتراض مجدد نسبت به روند پرونده اين پناهجويان و درخواست دوباره اي جهت اقامت آنها اشاره نموده .


نام برده متذكر گرديد,هر شخصي كه مدت پنج سال از اقامش در بلژيك بگذردو همچنان روند پرونده پناهندگيشان در حال طي شدن  باشد,به صورت اتوماتيك ميتواند در اين كشور بماند و زندگي كنند.


وزير امور داخلي dewael نيز هيچگونه عقب نشيني از مواضع قبلي از خود در ارتباط با پناهندگان نشان نداده اند.

هیچ نظری موجود نیست: