جمعه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۲


استمداد پناهجويان ايرانى در تركيه


آخرين مطالبي را كه در ارتباط با پناهندگي پابليش شده است رو در اين دو صفحه دنبال كنيد.
يك
دو

هیچ نظری موجود نیست: