چهارشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۲


بازگشت پناهندگان عراقي


 اولين گروه از پناهندگان عراقی که از زمان سقوط حکومت صدام حسين به طور سازمان يافته به کشورشان برمی گردند، روز چهارشنبه، سی ام ژوئيه، وارد بندر بصره می شوند. ادامه

 

هیچ نظری موجود نیست: