پنجشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۴

سرزمين اسرائيل


نام وبسايتي است كه به مسائل مختلفي در ارتباط با اسرائيل ميپردازد . تاريخ سرزمين ، جغرافيا و سياست ، گردشگري و اموري چون مهاجرت را در اين كشور ميتوانيد از طريق اين وبسايت دنبال كنيد .

هیچ نظری موجود نیست: