شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۴


گمشده !


گويا در اين اروپا هم كم آدم گم نميشه . هر روز در معابر عمومي مثل ايستگاههاي قطار و يا اتوبوس و ... شاهد نصب تابلوهائي هستيم كه ما را با خصوصيات اافرادي آشنا ميكنند كه به طريقي مفقود الاثر شدند .


اين گم شدنها يا آدم ربائيها اگر چه در كشورهاي جهان سوم به شكل زياد تري ديده ميشود ، ولي در اروپا نيز همانطور كه گفتم كم نيست . در كشوربلژيك نيز هر هفته و يا هر ماه با چنين تابلوهائي برخورد ميكنيم . به هر حال بد نيست در آگاهي دادن به فرزندانمان در برقراري و ارتباط دوستي با ديگران به خوبي نكات مراقبتي را تذكر بدهيم .


همينطور خودمان با توجه به مسوليتي كه در اين خصوص داريم دورادور مراقب وضعيت كودكان و فرزندانمان باشيم .يادمان باشد كه اين قضيه شامل حال بزرگان و ميانسالان نيز ميباشد .

هیچ نظری موجود نیست: