شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۴


پناهندگان در آلمان بخوانند


توضيحاتی در مورد پاراگراف 73 قانون آئين دادرسی پناهندگی در مورد شرايط تجديد نظر و لغو قبولی پناهندگی


در اروپا بعد از 11 سپتامبر 2001 سياست حفاظت نظامی از مرزها و کنترل شديد و سختگيری شديد در اعطاء ويزا متداول شده است ..... مطلبي از خانم هايده صنعتي ، مددكار اجتماعي

هیچ نظری موجود نیست: