جمعه، مرداد ۱۶، ۱۳۸۳

ابراهيم نبوي دوباره حرف زد !


در همه جای دنيا حکومت ها به کشورهای خارجی فشار می آورند تا پناهندگان سياسی آنها را برگردانند تا حکومت پدر آن پناهنده ها را در بياورد، حکومت ايران آنقدر به مردم فشار می آورد تا آنها به خارج می روند و پناهنده می شوند، بعد در سفارتخانه ها با سلام و صلوات به پناهنده ها پاسپورت می دهند و از آنها می خواهد برگردند به کشورشان


هیچ نظری موجود نیست: