پنجشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۵

بوش اجازه بنای حصار مکزيک را صادر کرد


جورج بوش، رييس جمهور آمريکا، اجازه بنای بيش از يک هزار کيلومتر حصاری جديد در مرز ميان اين کشور با مکزيک را صادر کرده است


هیچ نظری موجود نیست: