جمعه، آبان ۰۵، ۱۳۸۵

حق اقامت بجای دولدونگ


وزرای داخله ايالات قصد دارند تا درابطه با وضعيت اقامتی بيش از 180000 نفر خارجيان دارنده برگه اقامت موقت نوع دولدونگ با هم شور ومشورت کنند


هیچ نظری موجود نیست: