جمعه، مهر ۲۱، ۱۳۸۵

اعتراض پناهجويان در يكي از كمپهاي آلمان


کمپی که در پایان جاده ای سبز و در پشت انبوهی از درختان پیر و در کنار دریاچه کوچک و آرام بلانکن بورگ واقع شده، شاهد درد ساکت صدها پناهجوی آفریقائی، عراقی، لبنانی، ایرانی، ترک، افغان، روس و... می باشد. دراین کمپ هر فرد پس از معرفی خود با وعده اقامت موقت، مسکن می گیرد وبا گذشت مدتی متوجه می شود که این اقامتگاه موقت با همین امکانات حداقل، تبدیل به اقامتگاه دائم وی شده


هیچ نظری موجود نیست: