یکشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۵

پاکستان پناهجويان افغان را سرشماری می کند


پاکستان از امروز، يکشنبه پانزدهم اکتبر (23 مهر) نام نويسی از تمامی افغان هايی را که در اين کشور زندگی می کنند، آغاز می کند.
نام نويسی افغان های ساکن پاکستان با کمک آژانس پناهجويان سازمان ملل انجام می شود و ده هفته طول می کشد


هیچ نظری موجود نیست: