یکشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۵

روي ديگر سكه رفراندوم در سوئيس

چند روز پيش مطلبي رو خوندم در روزنامه مترو كه مربوط به برگزاري رفراندوم در مورد پناهندگي بود و امروز هم لينكي رو ديدم در وبسايت استكهلميان و همچنين ايميلي داشتم از وبسايت فدراسيون پناهندگي با نوشته ائي از فرشاد حسيني دوست گراميم كه اتفاقا مدتها بود از ايشون خبري هم نداشتم . خبرها همگي حاكي از برگزاري رفراندم در كشور سوئيس بود . با هم اين مطلب رو بخوانيم

روز يكشنبه ٢٤ سپتامبر در سوئيس بر سر تصويب لايحه پناهندگى جديد رفراندم گذاشته شد . اين لايحه جديد با ٦٨ درصد آرا موافق مورد تاييد قرار گرفت. لايحه جديدى كه در سوئيس به رفراندوم گذاشته شد، در واقع پلاتفرم تعرض جناح راست جامعه براي يورش به حقوق و ارزشهاى انسانى در جامعه سوئيس بود. راست موفق شد به پلاتفرم تماما ضدانسانى خود مشروعيت اجتماعي دهد. بلافاصله پس از اعلام نتايج، خوشحالى و سرور جناح راست آغاز شد. آنها اين را پيروزى خود اعلام كرده و وزير دادگسترى سوئيس مسرورانه اعلام كرد كه " سوئيس بهشت، ديگر براى كسى اطاق ندارد." ميگويند مردم با راست است. ميگويند اين مردم هستند كه خواهان سخت تر شدن شرايط پناهندگى ميباشند. جناح رقيب و اپوزيسيون راست ها اين مسئله را از راست ميپذيرد و از چرخش به راست جامعه اظهار نگراني ميكند. اما واقعيت پس ماجراي رفراندوم سوئيس چيست؟

هيچ رفراندومى تمام خواسته ها و مطالبات يك جامعه را بيان نميكند. رفراندوم يك قالب حقوقى براى پروسه تصميم گيري محدود در چهارچوب دمكراسي است. معيارى براى مشروعيت اجتماعي مضامين آن نيست. رفراندوم كاراكتر جامعه را بيان نميكند. هيچ يك از مقولات حقوق انسانى مانند آزادي، عدالت اجتماعى حقوق انساني، حقوق پناهندگى از مجارى پروسه هاي دمكراتيك و رفراندوم بدست نيامده اند. همه اينها محصول يك دوره طولاني مبارزه و كشمكش حاد و جدي مكاتب و جنبش هاي اجتماعي بوده است. حقوق انسانى و عدالت و آزاديهاى اجتماعي همه در بطن يك تناسب قواى معين اجتماعي به نرم و قانون جامعه تبديل شده اند. مبارزه سياسى و اجتماعي جنبشها و احزاب بوده كه حقوق و قوانين انسانى را از خيابان به كريدور پارلمانها كشانده و تبديل به قانون كرده است. بنابراين هيچ ميزان آراي انتخاباتي و هيچ رفراندومى نميتواند نرم ها و ارزش ها و معيارهاى انساني را ساقط كند

پلاتفرم راست و ضدانسانى دولت سوئيس راى آورد. اما اين انتهاى راه نيست. آغاز يك مبارزه و كشمكش جدي براي دفاع از ارزش ها و معيارهاي انساني در جامعه سوئيس ميباشد. جنبش هاي اجتماعي سازمان ها و احزاب مدافع حقوق انساني با ديدن ميزان ٦٨ درصدى آراي مردم به كنج خانه هايشان نميروند. برعكس ميروند و جبهه نيرومند و قدرتمندترى ميسازند تا در مقابل يورش به ارزش هاى انساني مقاومت كنند

يورش اخير دولت سوئيس تنها به مسئله پناهندگى محدود نميشد. يك بخش ديگر قربانيان اين تعرض ضدانسانى راست، همانگونه كه بارها در تحليل هايمان گفتيم جامعه و رفاهيات مردم سوئيس است. يورش به حقوق پناهندگى حلقه ماقبل يورش به حقوق اجتماعي خود جامعه است. در جريان رفراندوم روز يكشنبه و همزمان با راي گيري در خصوص لايحه جديد پناهندگى رفراندومي در مورد بهبود سيستم بازنشستگي جامعه شد. در خصوص اين طرح نيز ٥٨ درصد راي دادند كه بهبود سيستم بازنشستگي را نميخواهند!! بحث افزايش تسهيلات براي بازنشستگان با طوماري به امضاي ١١٥٠٠٠ نفر از مردم سوئيس قبلا توسط مردم مطرح شده بود. اما سيستم دمكراتيك سوئيس اين مطالبه و اعتراض به حق مردم را با گلوله سركوب نكرد با راي سركوب كرد. وا رفراندم قطعا اين ١١٥٠٠٠ نفر و هزاران نفر ديگر را متقاعد نميكند كوه آتشفشان جنبش دفاع از رفاهيات و حقوق اجتماعي كارگران و بازنشستگان به زودي در سوئيس دهان باز ميكند

دولت و جناح راست سوئيس در پي رفراندوم روز يكشنبه دو يورش را به جامعه و ارزشاه انساني جامعه بطور موازي انجام داده است. در هر دو يورش، آسيب پذير ترين حلقه هاي جامعه را نشانه رفتند. پناهندگان و سالمندان. براى عقب راندن اين تعرض راست به حقوق انسانى بايد يك صف وسيع ائتلافي در هر دو جبهه ايجاد كرد. صفى كه همزمان در دفاع از حق پناهندگى و در دفاع از معيشت و زندگى بازنشستگان و سالمندان و به عبارتي در دفاع از حقوق و تامينات اجتماعي به ميدان بياييد

امروز شرايط مقابله با تعرض راست بر سر حق پناهندگى در سوئيس، قطعا سخت تر از قبل است. اما در عين حال پتانسيل اجتماعى بسيار وسيعترى را ميتواند در كنار صف مدافعان حقوق پناهندگى و انسانى بكشاند. بايد از همين امروز كلاه و كفش پوشيد و به سراغ جامعه رفت. به سراغ سازمان ها و احزاب مدافع حقوق انسانى بايد مبارزه قدرتمندى را براي يك شكست و عقب نشينى سازمان داد. كاري كه مردم هلند، چهار سال پيش با روى كار آمدن جناح راست انجام دادند. چهار سال پيش در هلند نيز راست ترين جناح پارلماني روى كار آمد. اما دفاع از ارزش ها و معيارهاي انسانى دفاع از حق پناهندگى به يك جنبش عظيم اجتماعي و بي نظيري بدل شد. شعله هاي مبارزه در سراسر هلند افروخته شد و پلاتفرم راست با مشكلات و موانع جدي و وسيعي مواجه شد. بسيارى از طرحها از جمله طرح اخراج ٢٦٠٠٠ نفر به شكست مواجه شد و كلا اين دوران سخت ترين دوران براي خود احزاب راست نيز بود. سوئيس نيز اكنون در ابتداي اين مسير كشمكش و تقابل اجتماعي قرار گرفته است. فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني بايد اين موقعيت ويژه را دريابد و با تمام قوا براي مبارزه عليه تعرض راست و سازماندهي يك اعتراض وسيع و اجتماعي آمده شود. نه جاي ترس است نه جاي ياس و ناميدى و درنگ. بايد به سرعت متحد شد و به ميدان آمد. پرچم دفاع از حقوق انسانى در دست هاي ماست. بايد آن را در قلب جامعه سوئيس برافراشت و نه تنها از حقوق پناهندگى كه از كل حقوق انساني و اجتماعي جامعه دفاع كرد

۱ نظر:

ناشناس گفت...

I enjoyed reading your blog very much. Thanks for taking the time to keep it going.
Shane
Fitness Club