پنجشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۴

برای گرفتن حق پناهندگی بايد متحد شد.... حق ما وهمه انسانها داشتن يک زندگى انسانى است . ماپناهندگان هرعقيده واعتقادى که داريم؛ درپايبندى به اصول انسانى واينکه پناهندگى وزندگى بهترحق ماست ، مشترکيم ....ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: