شنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۴

دشواريهاى بازگشت پناهندگان افغانستانى از پاكستان به ميهن‌شان


براى آوارگان و پناهندگانى كه پس از آغاز جنگ در افغانستان از ميهن خود گريخته و در پاكستان پناه جستند، بازگشت به افغانستان در اغلب موارد بسيار سخت است. نداشتن مسكن و شغل از مهمترين دلايلى است كه مانع بازگشت پناهندگان افغانستانى به وطن‌شان است.


هیچ نظری موجود نیست: