جمعه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۴

دولت ايران اخراجي ها را نميپذيرد !


استكهلميان خبر ميدهد كه حكومت جمهوري اسلامي ايران و سفارتخانه آن در استكهلم از صدور مدرك براي فرستادن مهاجران و پناهندگان اخراجي از سوئد به ايران سر باز ميزند .


پ. ن
كلمه سفارت در فارسي به معناي شخصي است كه سفير كشوري در كشور ديگر ميباشد و حكم سفارت به وي ابلاغ شده است و كلمه سفارتخانه به مجموعه اداري نمايندگان يك كشور در كشوري ديگر اتلاق ميگردد كه در اين زمينه همكاران سايت استكهلميان سهوا آن را سفارت ناميده اند .

هیچ نظری موجود نیست: