دوشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۴

مديريت جديد سازمان پناهندگي ملل متحد


گويا ما يه ذره عقبيم ... ولي اگه تا به حال مثل ما از قافله عقب بوديد و ميخواهيد بدانيد كه بعد از دبير قبلي امور پناهندگان سازمان ملل ، چه كسي به جانشيني ايشان انتخاب شده ، بيوگرافي اين آقا پرتقالي رو بخوانيد

هیچ نظری موجود نیست: