سه‌شنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۴

همش زير سر اين پناهنده‌ها تو اروپاست !آقا اصلاً پناهندگی جرم است به جان شما. هر کس که تقاضای پناهندگی کرد را بايد در دم، شش ماه فرستاد حجره‌ی فرش ‌فروشی پدر فلانی تا اينقدر فرش بالاپائين کند که ماتحت تأثير هنر کلاه‌برداری شرعی و " درخشان" حاجی‌آقا قرار بگيرد، شايد متنبه شد...حرف حساب هيچ توضيح واضحي نميخواهد .

هیچ نظری موجود نیست: