یکشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۴

فرزند برومند بهنود


حسين درخشان کارهاى خوبى و موثرى در وبلاگستان کرده و از نظر پياده سازى ايده هاى جديد و مسائل فنى کارنامه خوبى داشته است و احترام او حداقل در اين زمينه محفوظ. اما کم‌مايگى فکرى او به هر حال از اهل نظر دور نبوده و نيست و مدتى است که اصلاً توسط اهل نظر و انديشه و همه کسانى که کار وبلاگ نويسى را با مايه قوى آغاز کرده اند، جدى گرفته نمى شود و موجبات انبساط خاطر اهالى وبلاگستان شده است .


مطلبي از وبلاگ پارسا نوشت در ارتباط با عدم شايستگي حسين درخشان و ازاد بودن ايشان از هفت دولت نقد .

هیچ نظری موجود نیست: