دوشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۳

سياست انجماد پناهندگان را مى شكنيم


مصاحبه همبستگى هفتگى با مينا احدى پيرامون ملاقات با كميسارياى پناهندگان سازمان ملل در ژنو و رابطه آن با پناهندگان ايرانى در تركيه .


هیچ نظری موجود نیست: