پنجشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۳

قوانين جديد مهاجرت در آلمان و سخت‌گيريها و آسان‌گيريهاى آناز آغاز سال جارى ميلادى قانون جديد مهاجرت آلمان به اجرا درآمده است. تغييراتى كه در اين قانون گنجانده شده مهاجرت به آلمان را از برخى نظرها آسانتر و از برخى نظرها دشوارتر كرده است. براى ايرانيان نيز كه بخشى از جمعيت مهاجر و پناهنده به آلمان را تشكيل ميدهند، اين قانون دربرگيرنده عناصرى است كه طبيعتا بر زندگى آنان تاثير ميگذارد .اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: