سه‌شنبه، آبان ۰۶، ۱۳۸۲


اعطاى مجوز اقامت دائم به بيش از پانزده هزار خانواده


ديويد بلانکت وزير کشور بريتانيا روز جمعه اعلام داشت که بيش از ١٥٠٠٠ خانواده پناهنده مشمول اقامت دائم در بريتانياخواهند شد. سخنگوى home office نيز به خبرنگاران اعلام داشت که اغلب خانواده هاى پناهجويانى که تا قبل از ٢ اکتبر ٢٠٠٠ در بريتانيا درخواست پناهندگى کرده و در پروسه هاى فرجام خواهى پذيرش نشده اما هنوز از بريتانيا ديپورت نشدند مشمول اقامت دائم ميشوند. اين طرح تنها پناهجويانى که در بريتانيا داراى محکوميت کيفرى داشته و پناهجويانى که قبلا در کشور ديگر اروپايى درخواست پناهندگى کرده باشند را مستثنى کرده است

اصل خبر

هیچ نظری موجود نیست: