دوشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۲


درخواست غرامت يك خانواده پناهنده از دولت استراليا


وکلاي يك خانواده پناهنده ايراني، که سر انجام پس از مدت سه سال صبر و تحمل و گذراندن زندگي مشقت بار و آواره بودن در بازداشتگاه هاي پناهجويان استراليا، اکنون اجازه اقامت در اين کشور را اخذ نمودند، از دولت استراليا تقاضاي ۷۰ هزار دلار غرامت بدليل انواع آسيبهاى روحى و روانى كه در طي مدت سپرى شده بر آنان وارد شده ،نمودند.

زهرا بدرايي مادر شايان، در يك مصاحبه مطبوعاتي ابراز ميدارد كه به سبب مشاهده صحنه هاي آزار دهنده اي از قبيل خودکشي و لب دوزي در بازداشتگاه ها و اماكن نگه داري از پناهندگان دچار افسردگي شديد شده و ماندن بيش از اندازه در بازداشتگاه، فرزند وى را از فعاليتهاي متعارف اجتماعي كه ساير هم سن و سالان او از آن برخور دار بوده اند، محروم کرده است.
تقاضاي غرامت اين خانواده به دادگاه ارائه شده و نتيجه آن تا سال آينده مشخص خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: