دوشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۲


سياست جمهوري اسلامي براي تشويق تحصيلکردگان ايراني به خروج از کشور


دولت جمهوري اسلامي که در گذشته اي نه چندان دور بازگشت متخصصان مهاجر را به کشور تشويق ميکرد، امروز رسما به سياست صدور نيرو هاي تحصيلکرده روي آورده تا از اوجگيري باز هم بيشتر تنش در بازار کار ايران جلوگيري کند. در گفتگويي با خبرگزاري ايسنا که ديروز انتشار يافت، محمد رضا عارف معاون اول رييس جمهوري صدور نيرو هاي متخصص به کشور هاي ديگر را يکي از هدف هاي برنامه توسعه کشور توصيف کرد.


اصل خبر

هیچ نظری موجود نیست: