جمعه، آبان ۰۹، ۱۳۸۲


قانون مهاجرت المان


دو روز تمام مسئولان امور خارجيان ايالت هاى آلمان در شهر اشتوتگارت، به بحث در زمينه هاى مختلف در اين زمينه پرداختند و مسلما يكى از موارد مورد بحث نيز روسرى معلمان مسلمان در مدارس آلمان بود.

آيا بايد روسرى گذاردن معلمان زن مسلمان را در مدارس همه ايالت هاى آلمان ممنوع اعلام كرد يا نه؟ در پايان، نمايندگان حاضر در اين همايش دو روزه كه در اشتوتگارت آلمان برگزار شد، به نتيجه مشخصى نرسيدند، زيرا هنوز قوانينى در اين مورد به تصويب نرسيده كه بر مبناى آن مسئولان ايالتى بتوانند تصميم گيرى هايى دقيق اتخاذ كنند. اما در زمينه تنظيم قانون مهاجرت، مسئولان امور خارجيان ايالت هاى گوناگون آلمان نظرات مشابهى داشتند و خواستار به تصويب رسيدن قانونى در سطح كل آلمان شدند. آنها بر اين نظر تاكيد ورزيدند كه حتى بخاطر بيش از ۱۵۰ هزار پناهنده ى خارجى اى كه در آلمان بدون اجازه قانونى بيش از پنج سال است زندگى مى كنند، بايد قانونى فراگير هرچه زودتر به تصويب برسد و وضعيت بسيارى را روشن سازد.


اصل مطلب