یکشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۵

قطع مستمري پناهندگان در سوئد


يكي از وزيران سوئد خواستار قطع كردن كمك هزينه دولتي به آن دسته از پناهجوياني شد كه در خانه شخصي ! و يا در نزد دوستان و اقوام خود زندگي ميكنند


هیچ نظری موجود نیست: