سه‌شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۵

مهاجرت و رشد، قسمت اول: مهاجرت و پناهندگی، عباس آزاديان


نوشتاري از دكتر آزاديان در زمينه مهاجرت و پناهندگي را در وبسايت گويا خواندم ، اگر چه بيشتر مقوله را در جاهاي متعدد شنيده ام و خوانده ام ، مطلبي در ذهنم خطور كرد و آن اينست كه آيا آقاي آزاديان مهاجرت و يا پناهندگي را تجربه كردن يا نه ؟


در ارتباط با مسئله مهاجرت و پناهندگي نوشتارهاي علمي و آكادميك كه بر اساس قوانين دولتها و يا في ما بين آنها نوشته شده است ، زياد است و همگي به رشته تحرير نيز در آمده است ، اما آنچه در اين خصوص هنوز كه هنوز است نوشته نشده .... همانا تبصره هاي مافيائي و پشت پرده اين جريانات است . قاچاق انسان و يا بهتر بگويم " برده داري نوين " سرمايه هاي هنگفتي را به جيب دولتها سرازير نموده است كه در چارچوب تعاريف و قوانين نميگنجد

هیچ نظری موجود نیست: