جمعه، دی ۰۹، ۱۳۸۴

فكر بد نكني ها !


به نظر شما آدمهائي كه منفي نگر هستند ، ريشه بد انگاري و بد پنداري به شكلي و چرا در اين گونه افراد تقويت شده است ؟


براي مثال چرا به شكل گيري يك انجمن يا گروه ايراني در خارج از كشور هيچوقت نميشود دل بست ؟


به راستي دليل فكر بد كردن چيست ؟

هیچ نظری موجود نیست: