چهارشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۸۴

آكسيون حمايت از پناهجويان در بلژيك


اين تجمعات كه براي درخواست اعطاي حق شهروندي صورت گرفته است ، مدتي است كه بهمراه تعداد ديگري از افراد ساير ملل در كليسائي واقع در مركز بلژيك صورت پذيرفته است . ( صفحه مربوط به اين آكسيون )


تصاويري از اين آكسيون را در اينجا و اينجا مشاهده كنيد .

هیچ نظری موجود نیست: