دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۴

تصميمات اتحاديه اروپا در باره پناهندگان


اين تصميمات كه در تاريخ بيست و هفتم سپتامبر براي تمامي پناهندگان در سراسر اروپا اتخاذ شده است ، محورش يكسان نمودن تصميماتي بوده كه براي پناهندگان در سراسر اروپا انجام ميپذيرد .


فرشاد حسيني و مينا اخدي از فدراسيون سراسري پناهنگي در اين زمينه به بحث نشسته اند كه اصل مطلب را در اين صفحه ميتوانيد مطالعه كنيد .


در همين زمينه به زبان انگليسي در وبسايت سازمان پناهندگي ملل متحد .

هیچ نظری موجود نیست: