یکشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۶

همیشه و هر جا الویت در منافع است


خبری میخواندم در اینجا با این تیتر که " تحريم هاي شديدتر عليه ايران، آلمان را دوميليارد يورو متضرر مي‌كند " و این خبر هم از قول کارشناسان مسائل اقتصادی آلمان بیان شده


اتفاقا دیروز بر سر پاره ائی از مسائل که بعد از دیدن برنامه "راهی به سوی مکه " که قبلا در باره اش برایتان نوشته بودم ،گفتگوئی در خانه پیش آمد. بحث خوبی شروع شد که محورش همین در نظر گرفتن منافع ملی برای کشورها در موضوعات خاص بود و اینکه وقتی منافع انسان ایجاب کند که تصمیمی را بگیرد یا نگیرد ، دقیقا بر میگردد به اصل همین موضوع یعنی ایجاب منافع


اگر انتخاب تیترفارس نیوز را ساده انگارانه و غیر حرفه ائی فرض نکنیم ، باید اذعان کنیم که مردم و البته دولت ایران خیلی نا آگاهند که نخواهند بفهمند که آلمان و یا امثال این کشور حرفشان بر سر تحریم ما نیست یا اینکه داشتن انرژی هسته ائی برای آنان چندان با اهمیت نیست و قضیه اصلی همان منافع این کشور است که در دنیای اقتصاد زده امروز حرف اول را میزند و قدرت از آن کسی است که اقتصادش حرف اول را در دنیا بزند


در باره برنامه ائی هم که اشاره کردم مطلبم رو کامل خواهم کرد ، فقط باید قسمت آخر این برنامه که به عربستان سعودی ختم میشود و قرار است جمعه آینده پخش شود ، به اتمام برسد

هیچ نظری موجود نیست: