یکشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۶

به هم پیوستگی خانواده و شرایط آن در آلمان


یکی از تغییرات مرتبط با قانون مهاجرت و اقامت که از جولای سال دو هزار و هفت به اجرا درآمده است، موضوع بهم پیوستگی خانواده میباشد. شرایط آوردن همسر یا فرزندان چیست؟ تأثیر نوع اقامت در این رابطه چه میباشد؟ اهمیت وضعیت درآمد، کار یا بیکاری، وضعیت مسکن چیست و مسائل دیگر


در این زمینه میتوانید به راهنمائی وبسایت انتگراسیون ایرانیان آلمان و این لینک مراجعه کنید

هیچ نظری موجود نیست: