شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۶

یاد یاران


امروز داشتم سرکی به وبلاگستان فارسی میکشیدم و بعد هم سری به ایمیلها زدم و مرور ای - میل ! های قبلی که یهو تو تمامی سابجکتها چشم به ایمیلی ارسال شده از" نوشی و جوجه هاش" افتاد ، کسی ازش خبری داره

هیچ نظری موجود نیست: