دوشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۶

پیش بینی


امروز به این فکر افتادم که تمامی شواهد حکایت از فرو ریختن حکومت تک قطبی دنیا به رهبری آمریکا دارد . شاید کمی خنده دار باشه و بگین بابا تو دیگه بی خیال شو ، ولی راستش رو بخواهید این حرف رو بی دلیل نمیزنم . نه اینکه یک ایرانیم و در حال حاضر تمامی حکومت مدران امریکائی در پی سقوط جمهوری اسلامی هستند که این خود از آرزوهای من است ، ولی امروز یاد استاد گرانقدرم دکتر بهزاد شاهنده افتادم و اینکه میگفت - سال هزارو سیصد و شصت و نه که واحد درسی سیاست و حکومت در چین را با وی میگذراندم - تا چند سال آینده چین به ابر قدرت دوران جدید بدل خواهد شد و دلیلش نیز رشد اقتصادی رو به جلو این کشور بود


الان میبینم که بعد از چند سال با این که خواستند چین را با مشکل سارز یا سارس و بعد هم آنفولانزای مرغی از پای در آورند ولی موفق نشدند و این کشور کم کم دارد دروازه های ترقی را طی میکند و به این ابرقدرتی خود نزدیک میشود


از انطرف امریکا به رهبری بوش دیوانه دارد تا گلو در مرداب فرو میرود و روز به روز در این لجن زار خود را غرق میکند


کوتاه کنم قصه را که این پیش بینی را به یقین خواهید دید . چه کنیم دیگر آرزو بر جوانان که عیب نیست

هیچ نظری موجود نیست: