جمعه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۶

ادامه ائي بر مطلب پيشين


دلم نيامد كه از اين نوشته وبسايت استكهلميان چشم بپوشم و توجه شما را نيز به خواندن آن جلب ميكنم . بخوانيد و ببينيد كه اگر تنها در باب ساختمان سازي به وزير كشور سوئد اجازه صدور ويزا به كارگران آسيائي و آفريقائي داده ميشد ، صحبت از صدور ده هزار ويزا به ميان ميآيد و انوقت اين مسئله جالبتر به نظر ميرسد كه رياست كميسيون اروپائي ذكر نموده است كه نياز به ديپلمه هاي تحصيلكرده داريم آنهم از آفريقا و آسيا


آماري را كه ديشب به شما نشان دادم را قدري با ملاحظه مشاهده كنيد كه نه تنها در بلژيك بلكه در تمامي كشورهاي اروپائي فاجعه نيروي انساني و كار به سختي در طي چند سال آينده اين كشورها را تهديد ميكند


همين كشور سوئد با جمعيتي حدود ده ميليون نفر ، حدود هجده درصد جمعيتش را افراد بالاي شصت و پنج سال تشكيل ميدهد كه دولت بايد هزينه بازنشستگي اين ها را نيز روي دوش داشته باشد


حد متوسط سن جمعيت چهل و يك سال است و در كل آمار ارائه شده نشان از يك فاجعه انساني در ارتباط با زاد و ولد و نيروي كار دارد

هیچ نظری موجود نیست: