جمعه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۸

با توجه به فرمایشات رهبری قانون بیمه شخص ثالث عوض شد:

اگر ماشین زیرتان گرفت،تقصیر راننده نیست،تقصیر شماست که از خانه بیرون آمده اید. ( منبع )

هیچ نظری موجود نیست: