جمعه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۸

تیتر روزنامه قلم به پیشنهاد مردم انتخاب میشود

اگر خواستید که پیشنهادی برای این تیتر و قدر مسلم پیروزی موسوی داشته باشید ، میتوانید به وبسایت قلم بروید و پیشنهاد خود را در چهار چوپ ضوابط ، اعلام کنید .

تیتری که من پیشنهاد میکنم [ مردم = قدرت ]

البته این عنوان برای برد کاندیداتوری فرد خاصی نیست بلکه برای هشیاری مردم است که بدانند در دمکراسی حرف اول و آخر را انها میزنند واز این روست که بدانند هر آنچه که بخواهند را میتوانند تغییر دهند وصد البته باید هزینه این خواست را چه زیاد و چه کم پرداخت کنند.

هیچ نظری موجود نیست: