شنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۵

محکوميت سنگين برای قاچاقچيان انساندوازده نفر که به جرم قاچاق انسان در بلژيک دستگير شده بودند، روز گذشته قاضی در دادگاه به محکوميتهای سنگين جريمه و زندان تا ۱۰ سال برای آنان رای داداصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: