دوشنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۵

دو تا نازنين


امشب برنامه ميزگردي با شما رو از صداي آمريكا نگاه ميكردم كه مهمانش نازنين افشين جم بود و حتما ميدانيد كه كيست


او در تازه ترين اقدام حمايتيش از حقوق زنان و يا بهتر بگويم حقوق بشر در تلاش است تا از اعدام نازنين فاتحي كه چند سال پيش در دفاع از حيثيتش مجبور شد به قتل نا خواسته ائي تن در بدهد ، جلو گيري نمايد و در اين پتيشن به جمع آوري امضا يا بهتر بگويم به جمع آوري صداي انسانهائي پرداخته كه ميخواهند بگويند ما " حمايت " ميكنيم . ما فقط امضا نميكنيم بلكه ميخواهيم بگوئيم كه چاره ما همين است و بيش از اين از دستمان بر نمي آيد ، ميخواهند يك صدا بگويند كه از اعدام متنفرند و از هر آنچه كه بوي مرگ بدهد بدشان مي ايد


نگاهي بيندازيد و خواستيد همصدا شويد . اين پتيشن اگه اشتباه نكنم تا به حال ركورد دار هم شده است و در راس قرار گرفته است

هیچ نظری موجود نیست: