یکشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۵

دوخبر کوتاه در مورد آمار پناهجويان در آلمان


آمار پناهجويانی که تا قبل از اول ژانويه دو هزار و پنج وارد آلمان شده و پرونده در خواست آنها بسته شده
است، يكصد و شصت و پنج هزار نفر می باشد


هیچ نظری موجود نیست: