چهارشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۵

پناهجويان همچنان از بلژيك به انگلستان ميروند


بدليل کم کاری دستگاه های انسان يابی که در يكي از بنادر بلژيک برای يافتن مسافران قاچاق نصب شده اند، پناهجويان زيادی همچنان از اين بندر با کمک کانتينرها به انگلستان می روند