دوشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۵


خبرهائي از بلژيك


اين روزها نمايش يكي از عظيم ترين فرشهاي ساخته و يا بهتر بگم ، چيده شده توسط صدها دست هنرمند را ميتوانيد در ميدان اصلي بروكسل ببينيد . واقعا از زيبائي آن هر چه بنويسم كم نوشتم . دوربين زنده را هم ميتوانيد در وبسايت ايرانيان بلژيك ببينيد


اما خبرهاي ديگر از بلژيك اينكه تا چند روز ديگه مسابقه ديدني و به نمايش گذاشتن كشتيهاي زيبا و مجلل بادباني دنيا را نيز ميتوانيد در بندر آنتورپن ببينيد. عكسهائي از اين كشتيها رادر اين وبسايت به تماشا بنشينيد. اگر اشتباه نكنم از تاريخ نوزدهم تا بيست و دوم همين ماه برگزار ميشه و توصيه ميكنم كه حتما در صورت داشتن وقت اون رو از دست ندهيد. چهره شهر آنتورپن هم اينروزها به خاطر ملوانها و خدمه اين كشتيها حسابي ديدني شده . هر جاي شهر كه پا ميزارين افرادي رو ميبينيد كه يا لباسشون تماما سفيده و يا سر تا به پا سرمه ائي پوشيدندهمچنين نمايش زيباي بزرگترين بالن هاي دنيا را نيز ميتوانيد در تاريخ اول سپتامبر در ميدان بزرگ شهرداري سينت نيكلاس ببينيد . من هر دوي اين مسابقات رو سال گذشته از نزديك ديدم كه واقعا تماشائي بود ، خصوصا اين دومي كه با ديدن بالنهائي در اشكال باور نكردني ، انگشت ها بود كه به دندان گزيده ميشد