شنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۸۵

آيا آلمان كشور مهاجر پذيري است


سالهای سال در آلمان در مورد اينکه آيا اين کشور يک کشور مهاجر پذير هست يا نه بحث بود. احزاب و نيروهای دست راستی با ناديده گرفتن ميليونها انسان خارجی تباری که در اين کشور زندگی کرده و از کشورهای مختلف به آلمان آمده اند مانع از پذيرش رسمی اين واقعيت شده و در مقابل تنظيم و تصويب قانون مهاجرت مقاومت می کردند


هیچ نظری موجود نیست: