جمعه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۳

وضعيت فرهنگی مهاجرين و پناهنده هاي افغاني در ايران

زبان و فرهنگ مشترک يکی از جاذبه های ايران برای مهاجران افغان بوده است. چنانکه بسياری از مهاجرين ابراز داشته اند شايد يکی از دلايلی که آنها سالهای طولانی را در ايران به سر برده اند همين همگونی های زبانی و فرهنگی بوده است.
ولی وضعيت فرهنگی افغانها در ايران فقط در مراوده و روابط آنان با مردم عادی خلاصه نمی شود

هیچ نظری موجود نیست: