دوشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۳

تصويب قانون جديد ضد پناهندگى در آلمان 
 

 
اوايل هفته گذشته قانون جديد پناهندگى و مهاجرت در پارلمان آلمان تصويب شد. اين قانون که ما قبلا در سرى مقالاتى در نشريه همبستگى به آن اشاره کرده بوديم، جايگزينى طرح "مهاجرت هدايت شده" به جاى قوانين موجود پناهندگى در آلمان مى باشد. بعد از نزديک به چهار سال بحث و مذاکره بين احزاب اپوزيسيون و دولت ائتلافى سبزها و سوسيال دموکراتها، بالاخره اين طرح و مفاد اساسى آن از تصويب پارلمان گذشته و از اوايل سال آينده ميلادى به اجرا گذاشته خواهد شد.
 
 

هیچ نظری موجود نیست: