پنجشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۲


خودکشی يا قتل يک پناهجوی ديگر ايرانی در ترکيه


 عليرغم هشدارهاي قبلي و اعتراضات انجام گرفته شده در ارتباط با بي توجهي دستگاه دولتي تركيه و كميسارياي عالي پنا هندگان سازمان ملل متحد در قبال پناه جويان ايراني ساكن در اين كشور و در ادامه اين سركوبهاي دولتي يكبار ديگر خبر از انجام جنايت ديگري رسيد .ادامه

 


هیچ نظری موجود نیست: