دوشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۲


دلائل مهاجرت و پناهندگي زرتشتيان


 قريب به دو سال است كه زرتشتيان ايران با پد يده ای نو روبرو شده اند كه در مجالس عاميانه زياد مورد نقد و بررسي قرار گرفته است . مدتي است كه جمعيت زرتشتي ايران بصورت پناهنده به كشور آمريكا مي روند و بسياری اين مسير را راحت ترين و بي دردسرترين راه خروج از كشور تلقي مي نمايند . ادامه

 


هیچ نظری موجود نیست: