یکشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۲


دانماركىها به پناهجويان كمك نكنند


 "برتل هاردر" وزير مهاجرت دانمارک از" لين اسپرسن" وزير دادگستری اين کشور خواسته است تا امکان تشديد مجازات در مورد دانمارکی هايی که به پناهندگان فراری کمک ميکنند تا خود را از دسترس پليس مخفی نگاه دارند را مورد بررسی قرار دهد. او همچنين از رئيس پليس و رئيس اداره مهاجرت دانمارک خواسته است تا پاراگراف معروف شماره 43 در قوانين مهاجرتی دانمارک را کاملا به اجرا بگذارند. بر اساس اين پاراگراف افرادی که به پناهندگان فراری که از مقامات دولتی جواب آخر خود را گرفته اند و بصورت مخفيانه زندگی ميکنند کمک کنند مجبور خواهند شد مخارجی را که پليس جهت جستجو و دستگيری اين پناهندگان متحمل ميشود را بپردازند.

استكهلميان

 

هیچ نظری موجود نیست: